מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדת העתיקה המחוזית

השתתפות בשידורי פייסבוק LIVE - מחוז מרכז